Výbory

Odborný garant

prof. Ing. Jiří BAŽAN, CSc.
VŠB - Technická univerzita Ostrava, Česká republika, EU

Přípravný výbor

Ing. Martin BALCAR, Ph.D.
ŽĎAS a.s., Žďár nad Sázavou, Česká republika, EU
Bc. Monika BAROŠOVÁ
TANGER spol. s r.o., Ostrava, Czech Republic, EU
prof. Ing. Jiří BAŽAN, CSc.
VŠB - Technická univerzita Ostrava, Česká republika, EU
Ostrava, Czech Republic, EU
Ing. Jiří CIBULKA, Ph.D.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Třinec, Česká republika, EU
Ing. Jiří CUPEK
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Třinec, Česká republika, EU
doc. Ing. Karel GRYC, Ph.D.
VŠTE České Budějovice, Česká republika, EU
doc. Ing. Václav KAFKA, CSc.
Racio & Racio, Třinec, Česká republika, EU
Ing. Václav KOZELSKÝ
VÍTKOVICE STEEL, a.s., Ostrava, Česká republika, EU
Ing. Pavel MACHOVČÁK, Ph.D.
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., Ostrava, Česká republika, EU
prof. Ing. Karel MICHALEK, CSc.
VŠB - Technická univerzita Ostrava, Česká republika, EU
Ing. Jaroslav PINDOR, Ph.D.
MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o., Ostrava, Česká republika, EU
Ing. Kateřina SEDLÁČKOVÁ
TANGER spol. s r.o., Ostrava, Czech Republic, EU
doc. Ing. Ladislav SOCHA, Ph.D.
VŠTE České Budějovice, Česká republika, EU
Dr. Ing. Ladislav VÁLEK
ArcelorMittal Ostrava, a.s., Ostrava, Česká republika, EU